Support

Support o suport és la persona encarregada d’ajudar l’ADC o inferior en tot moment, tot i que en cert moment de la partida el suport és el que ajuda totes les persones de l’equip; és un dels pilars més importants al costat del jungla.

ca Catalan
X